dilluns, 27 d’octubre de 2008

BUNNY PATCH acabat
Bé, vaig acabant els SAL. M'ho estic passant molt bé fent-los i estic aprenent molt amb aquestes expertes organitzadores, però tinc ganes de veure'ls acabats i lluir-los. El primer que he acabat, el "Bunny Patch", sempre me l'havia imaginat penjat en una paret del distribuidor que per mides és ideal; però el dia que la meva mare el va veure va comentar que era un tapete preciós per una taula de centre que tinc al costat del sofà. Em va convèncer, però em vaig passar tot el dia treient el meu estimat gat Ulisses de sobre. I clar, o el penjo, o cedeixo a que el gat faci les seves siestes!


--------------


Bien, voy acabando los SAL. Me lo estoy pasando muy bien haciéndolos y estoy aprendiendo mucho con estas expertas organizadoras, pero tengo ganas de verlos acabados y lucirlos. El primero que he acabado, el "Bunny Patch", siempre me lo había imaginado colgado en una pared del distribuidor que, por medidas, es ideal; pero el dia que mi madre lo vio, comentó que era un tapete precioso para una mesita de centro que tengo al lado del sofá. Y me convenció, pero me pasé todo el día sacando mi estimado gato Ulises de encima. Y claro, o lo cuelgo, o cedo a que el gato haga sus siestas.


Bone, mi estas finiganta la SALojn. Mi multe amuziĝas farinte ilin kaj mi estas multe lernante kun tiuj ekspertaj organitzantinoj, sed mi deziras vidi ilin finitaj kaj povi pompi ilin. La unua kiu mi finiĝis, la "Bunny patch" ĉiam mi imagis ĝin murpendanta en koridoro, ĉar por la mezuro estas inda; sed iu tago kiu mia patrino vidis ĝin diris ke estas belega tablokovrilo por centra tablo kiun mi havas apud la sofo. Ŝi konvinkis min, sed mi restis la tutan tagon eltirante mia amata kato Ulisses sur ĝi. Kaj kompreneble, aŭ mi pendas ĝin aŭ mi permesas al mia kato tagdormi sure.

divendres, 24 d’octubre de 2008

Avenços en la "bossa country"


Aquestos són els meus avenços al SAL de la "bossa country". A la fi he aconseguit les robes que donen l'aire country o folk que jo volia. Tot i que vaig bastant endarrerida, tinc les idees clares i aviat em posaré al dia. La roba de fons és lli de color pedra i les robes de la colecció "Friendly Folk" de Moda. Desitjo que us agradi tant com a mi.

--------------

Estos son mis avances en el SAL del "bolso country". Por fin he conseguido las telas que dan el aire country o folk que yo quería. A pesar que voy retrasada, tengo las ideas claras y pronto me pondré al dia. La tela de fondo es lino de color piedra y las telas de la colección "Friendly Folk" de Moda. Deseo que os guste tanto como a mi.

Tiuj estas miaj progresoj al la SALo de la kamparana sako. Finfine mi havigis al mi la ŝtofojn kiuj donas la countryfolk aspekton kiu mi deziras. Malgraŭ mi sufiĉe malfruigas mi havas klarajn ideojn kaj rapide mi ĝisdatiĝos. La funda ŝtofo estas rokkolora lino kaj la aliaj de la "Friendly folk" de Moda. Mi deziras ke ĝi plaĉos vin tiom kiel al mi.

dijous, 23 d’octubre de 2008

CAMÍ DE TAULA DE TARDOR


Porto uns dies amb ganes de canviar el camí de taula i posar-ne un en concordança amb l'estació de l'any. De moment he fet un per a la tardor. És una feina senzilla, però vistosa. Fixeu-vos en el detallet dels botons.

------------

Llevo unos días con ganas de cambiar el camino de mesa y poner uno en concordancia con la estación del año. De momento he hecho uno para el otoño. Es un trabajo sencillo, pero vistoso. Fijaos en el detalle de los botones.


Antaŭ kelkaj tagoj ke mi volas ŝanĝi la tablotuko kaj meti alian konkordante kun la jara sezono. Momente mi faris unu por la aŭtuno. Estas simpla tasko sed vidinda. Rigardu la detaleton de la botonoj.

dimarts, 21 d’octubre de 2008

sawp de "El rincón de Paloma"

Una experta blogera ha organitzat un intercanvi de Nadal que val la pena conèixer. Us animo a que passeu per "El rincón de Paloma" i us hi apunteu. Mentre més serem, més riurem!
--------------
Una experta blogera ha organizado un intercambio de Navidad que vale la pena conocer. Os animo a que paséis por "El rincón de Paloma" i os apuntéis. ¡Mientras más seamos, más divertido!
-------------
Eksperta blokulino organizis Kristnaska interŝanĝo kiu indas koni. Mi pelas vin pasi por "El rincón de Paloma" kaj anigu vin. Ju pli ni estos des pli ni ridos.

dimecres, 15 d’octubre de 2008

Blocs 8 i 9 del "Dear Jane"


Aquí us ensenyo els blocs 8 i 9. El 9, sense problemes. Però el 8... el 8... els he fet i desfet un milió de vegades i no em queden com jo vull. Finalment he decidit deixar-los.
-------------
Aquí os enseño los bloques 8 y 9. El 9, sin problemas. Pero el 8... el 8 los he hecho i deshecho un millón de veces y no me quedan como yo quiero. Finalmente he decidido dejarlos.

Tie ĉi mi montras la 8a kaj 9a blokojn. La 9a sen problemoj. Sed la 8a ... la 8a mi faris kaj malfaris miliono da fojoj kaj ili ne restas kiel deziras. Fine mi decidis lasi ilin.


dimarts, 14 d’octubre de 2008

Vànova ràpida


Mentre no m'arriben unes teles que he comprat per fer la bossa country i altres cosetes, he enllestit una nova vànova per al meu fill. És fàcil i resultona. En nano, encantat pels motius de dinosauris i altres bestioles, és clar! M'estic aficionant a les teles combinades i tallades (jelly roll, charm pack... que fins fa poc temps no sabia ni que existien)


------------------

Mientras no me llegan unas telas que he comprado para hacer la bolsa country y otras cosillas, he hecho una nueva colcha para mi hijo. Es facil y resultona. El crío, encantado por los motivos de dinosaurios y otras bestias, claro! Me estoy aficionando a las telas combinadas y cortadas (jelly roll, charm pack... que hasta hace poco tiempo no sabia ni que existían)


Dum ne alvenas ŝtofojn kiujn mi aĉetis por fari la country-sakon kaj aliajn aferetojn, mi finigis litkovrilon por mia filo. Estas facila kaj frapa. La knabo ĉarmigita por la dinosaŭraj motivojn kaj aliajn bestetojn, kompreneble! Mi alkutimiĝas je la kombinitaj kaj tonditaj ŝtofoj (jelly roll, charm pack ... pri kiuj mi antaŭ nemulte eĉ ne sciis pri ilia ekzisto)

divendres, 10 d’octubre de 2008

COBRE-SAFATES


Tinc unes safates molt lletges. Em fa vergonya treure-les quan tinc convidats. Però ja tinc la solució: un mantelet ben mono per a què tothom em lloi i em digui "noia, quines mans que tens". I jo contestaré "però si és molt senzill. Només és posar-s'hi"


La veritat, és una feina fàcil menys quan se'm va acudir, per això d'anar practicant, de posar un bies amb forma d'ones. En quin moment se'm va acudir tan gran idea! Costa un munt i a sobre no ha quedat perfecte, sino arrugadet en el punt central de l'ona(detall en el que només em fixaré jo, segur). He utilitzat unes quantes teles d'un charm pack de la col·lecció Shangri-la de Moda.
--------------
Tengo unas bandejas muy feas. Me da vergüenza sacarlas cuando tengo invitados. Pero ya tengo la solución: un mantelito bien mono para que todos mes alaben y me digan "chica, qué manos que tienes" Y yo contestare "pero si es muy fácil. Sólo es ponerse"

La verdad, es un trabajo muy fácil menos cuando se me ocurrió, por eso de ir practicando, poner un bies con forma de ondas. ¡En qué momento se me ocurrió tan gran idea! Cuesta un montón y encima no ha quedado perfecto, sinó arrugadillo en el punto central de la onda (detalle en el que sólo me fijaré yo, seguro). He utilizado unas cuantas telas de un charm pack de la colección Shangri-la de ModaMi havas malbelajn pletojn. Tiujn hontigas min kiam mi gastas. Sed mi jam pretis solvon: Belan plettuketon por ke ĉiuj laŭdu min kaj diru "Ho! Kiujn manojn vi havas" kaj mi respondos "Estas facila, nur estas ekagi"
Verdire estas facila laboro krom kiam mi elpensis ĝin, por la praktikado, enmeti ondforman bordaĵon. Je kia momento al mi venis tiun grandan ideon! Troe kostas kaj ankaŭ ne restis perfekta sed malebena en la centra punkto de la ondo (detalo pri kiun nur mi videblus, certe). Mi uzis kelkajn ŝtofojn de ĉarma pakaĵo de la kolekto "Ŝangri la"

dimecres, 8 d’octubre de 2008

9na objectiu del SAL de Nadal


Aquí us ensenyo com han quedat els meus cors de Nadal. L'organitzadora diu que s'ha reservat els blocs que més li agraden per al final. Doncs a mi m'agraden tots!


------------

Aquí os enseño como han quedado mis corazones de Navidad. La organizadora dice que se ha reservado los bloques que más le gustan para el final. ¡Pues a mi me gustan todos!


Mi montras ĉi tie kiel finaĝis miaj kristaskaj koroj. La organitzantino diris ke ŝi reservis la blokojn kiuj pli ŝatis sin por la fino. Nu, al min ciuj ŝatas!

diumenge, 5 d’octubre de 2008

Exposició Nacional a Girona


Com ja deveu saber del 10 al 19 d'octubre (és a dir, la setmana vinent) es celebra l'exposició nacional de l'associació espanyola de Patchwork. Jo hi vull anar un dia i m'agradaria saber si algú més està interessada i podem anar-hi juntes. Jo visc al Maresme.

----------------

Como ya debéis saber del 10 al 19 de octubre (es decir, la semana que viene) se celebra la exposición de la asociación española de Patchwork. Yo quiero ir un dia y me gustaría saber si alguien más está interesada y podemos ir juntas. Yo vivo en el Maresme.


Kiel vi jam devas scii el la 10a ĝis la 19a (dirinde, venonta semajno) oni celebras la eksposicio de la Hispana Stebaĵa Asocio. Mi volas iri tagon kaj ŝatus min scii se iu plu volas iri, tial ni povus iri kune. Mi loĝas en "el Maresme".

dissabte, 4 d’octubre de 2008

Obj. 9 "Bunny Patch"


He posat el marge al quilt. Volia posar-li una roba blava, però no tenia prou i li he posat en blau fosc. No sé si m'agrada. Tinc dubtes. Potser li acabo canviant.

-------------

He puesto el margen al quilt. Quería ponerle una tela azul, pero no tenia suficiente y la he puesto en azul oscuro. No sé si me gusta. Tengo dudas. Quizás la acabo cambiando.


Mi marĝenis la setbaĵon. Mi volis fari per blua ŝtofo sed mi ne havis sufiĉan kaj mi faris ĝin per malhelblua. Mi ne scias se al mi plaĉas. Mi estas dubema. Eble mi ŝanĝigis tion.